Telovýchovná jednota Bojničky


Adresa: Bojničky (bez prideleného súpisného čísla), 92055 Bojničky

IČO: 31103472

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6902000000002573264854 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)