Športový klub pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová


Adresa: Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 97405 Banská Bystrica 5

IČO: 51169410

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3209000000005152685793 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)