Šport pre všetkých, n.o.


Adresa: Kišovce 428, 05912 Hôrka

IČO: 51260689

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4083300000002401535267 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)