Š i b a l i z H o r o v i e c


Adresa: Horovce 79, 02062 Horovce

IČO: 51254018

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7375000000004025459932 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)