SÝKORKA n.o.


Adresa: L. Novomeského 2671/3, 91108 Trenčín

IČO: 45747296

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4275000000004022205849 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)