SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA


Adresa: J. Braneckého 130/5, 91401 Trenčianska Teplá

E-mail: muzart@orangemail.sk

IČO: 37918389

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8109000000000362617622 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)