Súkromná základná umelecká škola


Adresa: Kudlovská 11, 06601 Humenné

IČO: 42419743

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7356000000004317248002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)