StarDo, n.o.


Adresa: Gen. M. R. Štefánika 379/19, 91101 Trenčín

IČO: 50113445

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4231000000004250152005 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)