SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole


Adresa: P.O.Hviezdoslava 1643/42, 07901 Veľké Kapušany

IČO: 173196171325

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1009000000000550155402 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)