SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Seňa 507, 044 58 Seňa

IČO: 173196172835

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9211000000002940064871 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)