Spoločnosť všestrannej streleckej prípravy Žiar nad Hronom


Adresa: Bernolákova 2/2, 96501 Žiar nad Hronom

IČO: 45028354

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5909000000000412767697 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)