SPLN, n.o.


Adresa: V. Ripňany 170, 95607 V. Ripňany, Topoľčany

IČO: 45732183

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7609000000000373869518 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)