Sociálny Zemplín, n.o.


Adresa: Moskovská 3880/10, 07101 Michalovce

IČO: 50804561

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2283300000002201407228 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)