SME PRE RADOSŤ


Adresa: Remeselnícka 702/2, 94111 Palárikovo

IČO: 51282356

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4411110000001484006007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)