Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Jaklovce


Adresa: Stará 43/22, 05561 Jaklovce

IČO: 006981720056

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0809000000000521771783 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)