Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 13-40 Kunov III.


Adresa: Štefánikova 703/17, 905 01 Senica

IČO: 001781520402

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6109000000000037236623 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)