Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia Široké


Adresa: Široké 553, 08237 Široké

IČO: 001781521399

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9609000000000096295025 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)