Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada


Adresa: Mokrohájska cesta 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves

E-mail: filip.kostal91@gmail.com

IČO: 31788505

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0356000000009429827001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)