Maroš


Adresa: Hruboňovo 184, 95125 Hruboňovo

IČO: 51248913

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4252000000000018192426 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)