Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Krčava 184, 07251 Krčava

IČO: 173196171200

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9609000000000091016285 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)