SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV


Adresa: Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 50508288

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9102000000003879020355 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)