Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja


Adresa: Junácka 6, 83280 Bratislava

IČO: 30842069

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2175000000000584750103 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)