Slovenská asociácia Bandy, skrátený názov SAB


Adresa: Gen. M. R. Štefánika 611/2, 914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50897152

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8809000000005148936705 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)