SLÁVIA EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA, o. z.


Adresa: Haanova 3153/52, 85104 Bratislava-Petržalka

IČO: 42181101

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5302000000002827847559 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)