Sirkovanci


Adresa: Sirk 175, 04964 Sirk

IČO: 51151235

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2702000000003904101051 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)