Silový trojboj Liptov


Adresa: Kemi 629/11, 03104 Liptovský Mikuláš

IČO: 50662520

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1611110000001422722008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)