Seniorát DD a SS n.o.


Adresa: 395, 95608 Horné Obdokovce

IČO: 50683624

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1802000000003817656753 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)