Senior Care Galanta n. o.


Adresa: Hodská 2378/85, 92401 Galanta

IČO: 50907069

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6209000000005131535470 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)