Sekunda pre život, občianske združenie


Adresa: Bottova 3159/30, 900 25 Chorvátsky Grob

E-mail: info@sekundaprezivot.sk

IČO: 50635093

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4975000000004026431528 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)