Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Rusovce


Adresa: Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce

IČO: 51267152

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1356000000005180251001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)