SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Štúrova 2478/139, 90101 Malacky

IČO: 173196170007

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8256000000003252063001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)