Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda - n.o.


Adresa: Markušovská cesta 3046/8, 05201 Spišská Nová Ves

IČO: 51220768

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7383300000002401369676 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)