Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom


Adresa: A. Moyzesa 73, 03843 Kláštor pod Znievom

IČO: 31939031

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK5065000000000020264791 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)