REITGROUP Prešov, n.o.


Adresa: Jarková 3093/43, 08001 Prešov

E-mail: reitgroupno@gmail.com

IČO: 50764471

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1311110000001417835008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)