RegioEnergy Východ, n.o.


Adresa: Mukačevská 14420/30, 08001 Prešov

IČO: 50574353

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4202000000003746327759 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)