Ranč Dušana Deáka


Adresa: Sadová 29, 90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 42417333

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1211110000001557742006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)