RANČ AURA o.z.


Adresa: Nová Dedina 120, 93525 Nová Dedina

IČO: 50120298

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2502000000003643666854 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)