PREMENA, n. o.


Adresa: M. R. Štefánika 2/8, 013 03 Varín

IČO: 51196999

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7409000000005143520380 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)