PREMENA


Adresa: Fándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 51269309

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9802000000003927674653 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)