Pohodový svet, o. z.


Adresa: T.Vansovej 18, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42392934

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4583300000002901546800 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)