Podhradské more


Adresa: Považské Podhradie 27, 01704 Považská Bystrica

IČO: 50943928

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0202000000003862402656 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)