PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT


Adresa: Pstruša 753, 96212 Vígľaš

IČO: 50066081

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4309000000000404263413 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)