Patrona nostra, n.o.


Adresa: Rozmarínová ul. 2954/2, 94501 Komárno

E-mail: patronanostra@gmail.com

IČO: 50852469

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2509000000005132057511 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)