OZ Topoľčianske packy


Adresa: Budovateľská 593/33, 956 22 Prašice

IČO: 51216701

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1911110000001474848008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)