OZ Povala


Adresa: Akademická 444/2A, 96901 Banská Štiavnica

IČO: 51234521

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2911000000002941061904 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)