HIT


Adresa: Vajanského 5325/2A, 92901 Dunajská Streda

IČO: 37835033

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3631000000001000033544 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)