Nezisková organizácia Anny Vydrovej


Adresa: ul. Čsl. armády 237/6, 934 01 Levice

IČO: 50842137

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8309000000005132115152 / kód banky: 5900 (Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.)