musicArtum


Adresa: V. Nejedlého 677/1, 089 01 Svidník

IČO: 51012995

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3909000000005135023325 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)