MONICA


Adresa: Nevidzany 108, 95162 Nevidzany

IČO: 50822047

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000005131359083 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)