Miesto


Adresa: Mukačevská 4807/45, 080 01 Prešov

IČO: 51271702

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3409000000005145125480 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)